Cách đặt cảnh báo tại thời gian định sẵn

Hiện tại, nền tảng này chưa hỗ trợ tính năng cảnh báo hẹn giờ. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập cảnh báo vào thời điểm định sẵn (khi không có điều kiện thực tế) bằng cách sử dụng công cụ vẽ “Đường Thẳng Đứng”.

Hãy tưởng tượng bạn muốn đặt kích hoạt cảnh báo lúc 21:00 hôm nay và kích hoạt một cảnh báo khác sau vài tuần nữa. Tại đây, bạn có thể sử dụng cấu hình cảnh báo sau: “Mã giao dịch đi qua Đường Thẳng Đứng”. Khi mã giao dịch vượt qua đường, cảnh báo sẽ kích hoạt tương ứng.