Cách nhận diện các cổ phiếu tuân thủ Shariah

Thuật ngữ "Shariah" dịch trực tiếp từ tiếng Ả Rập là "con đường rõ ràng, dễ đi đến nguồn nước". Các tín đồ của đức tin Hồi giáo tuân theo các luật này, điều chỉnh các khía cạnh trong cuộc sống bao gồm thực phẩm, cầu nguyện và giao dịch tài chính.

Chứng khoán được mô tả là "tuân thủ Shariah" đề cập đến các khoản đầu tư vào các công ty phù hợp với các nguyên tắc của Shariah. Các công ty này được coi là được phép đầu tư theo các nguyên tắc này.

Để đủ điều kiện là tuân thủ Shariah, công ty phải sắp xếp các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính, cũng như tình hình tài chính của mình, theo các nguyên tắc của Shariah.

Tuy nhiên, các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định không thể được coi là tuân thủ Shariah do tính chất hoạt động kinh doanh của họ. Những lĩnh vực này bao gồm rượu, thuốc lá, kinh doanh liên quan đến thịt lợn, giải trí dành cho người lớn, cờ bạc, sản xuất vũ khí, ngân hàng và bảo hiểm thông thường.

Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng mô tả ngôi sao và hình lưỡi liềm trên trang của chứng khoán, điều đó có nghĩa là công ty đó được công nhận là tuân thủ luật Shariah.