ChatGPT có hữu ích không?

Mọi người nói về ChatGPT rằng ChatGPT có thể làm hầu hết mọi thứ. Bot giao tiếp thực tế đến mức có thể bị nhầm lẫn với người thật.

Tuy nhiên, trên thực tế, hóa ra chatbot trả lời các câu hỏi khó không hoàn hảo, đặc biệt là về TradingView.

ChatGPT đã được tạo từ lâu và được đào tạo dựa trên dữ liệu tồn tại tại thời điểm phát triển. Do đó, mạng lưới thần kinh không thể hoạt động với thông tin xuất hiện sau đó. Các nhà phát triển ChatGPT hiểu điều này và đã vô hiệu hóa khả năng trả lời các câu hỏi về tin tức và sự kiện xảy ra sau năm 2021. Về mặt kỹ thuật, ChatGPT có khả năng này, nhưng nguy cơ trả lời sai hoặc vô nghĩa tăng lên rất nhiều.

Chúng tôi rất vui khi một công cụ mạnh mẽ như vậy đang học cách làm việc với dịch vụ của chúng tôi và giúp nhiều người dùng nhận được câu trả lời.

Robot có thể viết bản giao hưởng không? Robot có thể biến một bức vẽ thành một kiệt tác tuyệt đẹp không?⁠⁠ Được rồi, hầu như không có robot nào có thể làm được.

Nhưng những câu hỏi và vấn đề thực sự khó có thể được giải quyết bởi nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Do đó, thật không may, ChatGPT có thể tạo thông tin không chính xác hoặc hỗ trợ thông tin sai lệch, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.