Nhãn Nổi bật có nghĩa gì?

Nổi bật là vị trí được dành riêng ở đầu mỗi danh sách môi giới. Bạn có thể thấy luân phiên các đối tác tích hợp của chúng tôi với các huy hiệu Nổi bật đặc biệt. Vị trí như vậy có thể được tìm thấy trên trang chủ, trên trang "Tất cả các nhà môi giới" và trên bảng giao dịch.

Chỉ những nhà môi giới được quản lý hoạt động ở nhiều quốc gia mới được cấp huy hiệu Nổi bật. Do đó, các đối tác này luôn là những thương hiệu nổi tiếng và các tổ chức tài chính đáng tin cậy. Hãy tự thử chúng bằng cách kiểm tra xem có nhà môi giới nổi bật nào trong khu vực của bạn không.