Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường - tổng giá trị thị trường của nguồn cung lưu hành tiền điện tử. Một phiên bản của chỉ báo Vốn hóa thị trường sử dụng nguồn cung cấp đồng xu tối đa có thể, được gọi là Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn.

“Vốn hóa thị trường” nghĩa là gì?

Các nhà đầu tư sử dụng Vốn hóa thị trường như một thước đo về việc chấp nhận tiền điện tử. Quy mô của một công ty có thể ảnh hưởng đến cách các nhà đầu tư đối xử với một loại tiền điện tử hoặc dự án tiền điện tử, rủi ro của nó và cách nó so sánh với các dự án khác. Tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn hơn thường được coi là an toàn hơn. Do sự biến động cao về giá của tiền điện tử và vốn hóa thị trường, rất khó để phân biệt ranh giới của các phân khúc vốn hóa thị trường của các đồng tiền để phân loại chúng thành vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ, tương tự như cổ phiếu. Tuy nhiên, tiền điện tử vốn hóa lớn thường đề cập đến những loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường từ 10 tỷ đô la trở lên.

“Vốn hóa thị trường” được tính như thế nào?

Vốn hóa thị trường = Nguồn cung lưu thông * Giá