Khối lượng tính bằng USD trong 24h

“Khối lượng tính bằng USD trong 24h” là gì?

Lượng tiền điện tử được giao dịch trên các nền tảng được theo dõi trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố kỹ thuật đơn giản nhất được các nhà giao dịch phân tích khi xem xét các giao dịch trên thị trường.

Tại sao "Khối lượng tính bằng USD trong 24 giờ" lại quan trọng?

Khối lượng có thể cho các nhà đầu tư biết về hoạt động và tính thanh khoản của thị trường. Khối lượng giao dịch cao hơn cho một loại tiền cụ thể có nghĩa là tính thanh khoản cao hơn, khớp lệnh tốt hơn và thị trường sôi động hơn để kết nối người mua và người bán. Khối lượng giao dịch thấp hơn có liên quan đến chênh lệch giá mua-bán cao hơn và khớp lệnh kém hơn – và có thể là một chỉ báo về tâm lý giảm giá của nhà đầu tư.