Nguồn cung lưu thông

"Nguồn cung lưu thông" là gì?

Số lượng đồng tiền (mã thông báo) được công khai và lưu thông trên thị trường. Nguồn cung lưu thông của một loại tiền điện tử có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Con số này có thể thay đổi theo thời gian, khi đồng tiền mới được tạo ra hoặc đồng tiền cũ bị đốt cháy.

Tại sao “Nguồn cung lưu thông” lại quan trọng?

Nguồn cung lưu thông rất quan trọng vì phản ánh tổng số lượng đồng tiền có sẵn cho công chúng. Hơn nữa, nguồn cung lưu thông của một loại tiền điện tử thường được sử dụng để tính toán vốn hóa thị trường của đồng tiền.

Điều gì xảy ra khi “Nguồn cung lưu thông” cao hay thấp?

Nguồn cung lưu thông là cung trong quy luật cung cầu. Nếu con số này cao và nhu cầu thấp, giá của các loại tiền tương ứng sẽ giảm. Nếu nguồn cung thấp và nhu cầu cao, thì giá đồng tiền sẽ tăng giá, nâng cao giá trị của đồng tiền.