Khối lượng/Vốn hóa Thị trường

"Khối lượng/Vốn hóa  Thị trường" là gì?

Hệ số định giá và chỉ báo thanh khoản: Khối lượng 24h/Vốn hóa thị trường.

"Khối lượng/Vốn hóa Thị trường" nghĩa là gì?

Tỷ lệ Khối lượng/Vốn hóa thị trường cao nghĩa là tính thanh khoản cao và thường là thị trường ổn định hơn với ít biến động về giá và biến động thấp. Dù sao, giá trị rất cao của chỉ báo này có thể cho thấy giao dịch rửa. Tỷ lệ thấp rất có thể có nghĩa là biến động giá, biến động cao và khả năng thao túng thị trường từ những người có nhiều vốn.