NVT

"NVT" là gì?

“Tỷ lệ giá trị mạng trên giao dịch” là bội số định giá: Giá trị vốn hóa thị trường/Khối lượng giao dịch (USD). Xu hướng tăng của hệ số này cho thấy tài sản được định giá quá cao, xu hướng giảm cho thấy tài sản bị định giá thấp.

Tại sao "NVT" lại quan trọng?

Chỉ báo NVT là công cụ để phát hiện bong bóng trên thị trường tiền điện tử. Tỷ lệ NVT dễ tính toán và không kém phần dễ hiểu ngay cả đối với những người không có kỹ năng phân tích tài chính phức tạp.

Hơn nữa, tỷ lệ NVT có thể giúp xác định các tài sản tiền điện tử bị định giá thấp đáng để đầu tư vào.

"NVT" được tính như thế nào?

NVT = Vốn hóa thị trường/Khối lượng giao dịch bằng USD