Khối lượng giao dịch bằng USD

“Khối lượng giao dịch bằng USD” là gì?

Tổng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử cụ thể được ghi lại trên chuỗi (trên các mạng được hỗ trợ) bằng USD.

Tại sao “Khối lượng giao dịch bằng USD” lại quan trọng?

Khối lượng giao dịch đại diện cho hoạt động tổng thể của một thị trường và được coi là chỉ số cơ bản. Các nhà đầu tư có thể sử dụng khối lượng giao dịch để xác định một xu hướng mới nổi hoặc đang phát triển hoặc đảo ngược xu hướng.

Khối lượng giao dịch cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định tính thanh khoản của đồng tiền. Giá trị khối lượng giao dịch cao hơn thường cho thấy mức độ chấp nhận loại tiền điện tử này cao hơn giữa các nhà đầu tư.