Giao dịch lớn

Chỉ báo “Giao dịch lớn” là gì?

Số lượng giao dịch của một loại tiền điện tử cụ thể có giá trị từ 100.000 USD trở lên.

Tại sao chỉ báo “Giao dịch lớn” lại quan trọng?

Chỉ báo giao dịch lớn sẽ cho phép các nhà đầu tư theo dõi giao dịch của những đồng tiền chính trên thị trường và tập trung vào các đồng tiền này khi đưa ra quyết định đầu tư.