Giao dịch lớn bằng đồng USD

“Giao dịch lớn bằng đồng USD” là gì?

Khối lượng giao dịch bằng USD của một loại tiền điện tử cụ thể có giá trị từ 100.000 USD trở lên.

Tại sao “Giao dịch lớn bằng đồng USD” lại quan trọng?

Vì số tiền này không có sẵn áp dụng nhà giao dịch bán lẻ trung bình, nên chỉ báo “Giao dịch lớn bằng đồng USD” sẽ cho phép nhà đầu tư theo dõi giao dịch của những đồng tiền chính trên thị trường và tập trung vào các đồng tiền này khi đưa ra quyết định đầu tư.