% địa chỉ có lời

“% địa chỉ có lời” là gì?

Có lời là chỉ số xác định giá trung bình của việc mua mã thông báo và so sánh giá mua với giá hiện tại. Các tài khoản có giá hiện tại của mã thông báo > giá mua trung bình được gọi là “Có lời”.

Tại sao “% địa chỉ có lời” lại quan trọng ?

Chỉ báo “có lời” thể hiện tỷ lệ tài khoản có lãi. Nếu tỷ lệ phần trăm của các tài khoản như vậy quá lớn, thì một số nhà đầu tư có thể quyết định rút lợi nhuận, điều này sẽ làm giảm giá.