% địa chỉ đang lỗ

“% Địa chỉ đang lỗ” là gì?

Đang lỗ là chỉ báo xác định giá trung bình của việc mua mã thông báo và so sánh giá khi mua với giá hiện tại. Các tài khoản có giá hiện tại của mã thông báo < giá mua trung bình được gọi là "Đang lỗ".

Tại sao "% địa chỉ đang lỗ" lại quan trọng ?

Chỉ báo “Đang lỗ” thể hiện tỷ lệ tài khoản bị lỗ. Bằng cách hiển thị số lượng địa chỉ đang kiếm được hoặc mất tiền trên một phạm vi giá cụ thể, người dùng có thể biết được áp lực mua và bán hiện tại ở mức giá đó là bao nhiêu. Nếu tỷ lệ phần trăm của các tài khoản như vậy quá lớn, thì đó có thể là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng.