% địa chỉ hòa vốn

“% Địa chỉ hòa vốn” là gì

“Hòa vốn” là chỉ báo xác định giá trung bình của việc mua mã thông báo và so sánh giá mua với giá hiện tại. Các tài khoản, với giá hiện tại của mã thông báo = giá mua trung bình, được gọi là “Hòa vốn”.

Tại sao "% địa chỉ hòa vốn" lại quan trọng?

Chỉ báo “hòa vốn” hiển thị tỷ lệ phần trăm các địa chỉ đang hòa vốn trên các vị thế đối với một loại tiền điện tử cụ thể ở mức giá hiện tại. Bằng cách hiển thị số lượng địa chỉ kiếm/mất tiền trên các vị thế, người dùng có thể hiểu rõ hơn về áp lực mua/bán ở một phạm vi giá cụ thể.