Tình cảm trên Telegram

"Telegram tích cực" là gì?

Số lượng tin nhắn có ý nghĩa tích cực trong các nhóm Telegram hàng đầu cho một loại tiền điện tử cụ thể.

"Telegram tiêu cực" là gì?

Số lượng tin nhắn có ý nghĩa tiêu cực trong các nhóm Telegram hàng đầu cho một loại tiền điện tử cụ thể.

Tại sao “Tình cảm trên Telegram” lại quan trọng?

“Tình cảm trên Telegram” đo lường số lượng tin nhắn hoặc phản ứng tích cực/tiêu cực đối với một loại tiền điện tử cụ thể trong các nhóm Telegram. Các chỉ số tâm lý cố gắng đo lường cảm giác của các nhà đầu tư lạc quan hoặc giảm giá đối với thị trường hoặc tiền điện tử cụ thể. Nói cách khác, bằng cách sử dụng các chỉ báo tâm lý, chúng tôi đang cố gắng hiểu những gì các nhà đầu tư đang nghĩ và cảm nhận hoặc điều gì có thể giúp dự báo hành vi trong tương lai của nhà giao dịch. Khi chỉ số tình cảm cao hoặc thấp bất thường, nhà giao dịch có thể bắt đầu hành động theo cách trái ngược.