Tình cảm trên Twitter

“Twitter tích cực” là gì?

Số lượng tin nhắn có ý nghĩa tích cực trên Twitter cho một loại tiền điện tử cụ thể.

“Twitter tiêu cực” là gì?

Số lượng tin nhắn có ý nghĩa tiêu cực trong top Twitter cho một loại tiền điện tử cụ thể.

Tại sao “tình cảm trên Twitter” lại quan trọng?

“Tình cảm trên Twitter” đo lường số lượng tin nhắn hoặc phản ứng tích cực/tiêu cực đối với một loại tiền điện tử cụ thể trên mạng xã hội Twitter. Các chỉ số tâm lý cố gắng đo lường cảm giác của các nhà đầu tư lạc quan hoặc giảm giá đối với thị trường hoặc tiền điện tử cụ thể. Nói cách khác, bằng cách sử dụng các chỉ báo tâm lý, chúng tôi đang cố gắng hiểu những gì các nhà đầu tư đang nghĩ và cảm nhận hoặc điều gì có thể giúp dự đoán hành vi trong tương lai của họ. Khi chỉ số tình cảm cao hoặc thấp bất thường, nhà đầu tư có thể bắt đầu hành động theo cách trái ngược.