Công cụ vẽ

Với các công cụ vẽ của TradingView, bạn có thể ghi chú, thêm nhận xét, đánh dấu các xu hướng và mô hình, thực hiện các phép đo và dự báo cũng như tính toán các mức giá. Các công cụ vẽ nằm ở bảng điều khiển bên trái của biểu đồ.

Bất kỳ công cụ nào cũng có cài đặt kiểu và bật/tắt hiển thị ở các khung thời gian khác nhau. Bạn có thể thay đổi các nội dung này trong menu mở ra bằng cách nhấp đúp hoặc sử dụng nút “Cài đặt” trên bảng điều khiển nổi. Có thể lưu kiểu vào mẫu để áp dụng trong tương lai với một cú nhấp chuột.

Để truy cập nhanh, có chức năng thêm vào mục yêu thích. Nhấp vào biểu tượng ngôi sao đối diện với các công cụ mong muốn trong menu thả xuống rồi các công cụ sẽ xuất hiện trên một bảng điều khiển di động riêng biệt.

Công cụ được chia thành 7 nhóm:

  1. Đường xu hướng cho phép bạn đánh dấu hướng di chuyển và mức giá. Những công cụ này được sử dụng nhiều nhất. Và hầu hết các công cụ này đều có chức năng thêm chữ.

  2. Các công cụ Gann và Fibonacci. Các công cụ cho phép bạn tự động xây dựng các cấp dựa trên công thức Fibonacci và lý thuyết Gann được thu thập ở đó. Trong cài đặt, bạn có thể thay đổi số lượng cấp độ và điều chỉnh các hệ số để tính toán số lượng cấp độ.

  3. Hình dạng hình học. Bộ để vẽ các đường tự do (Chổi, Đánh dấu, Polyline) hoặc các hình dạng hình học tiêu chuẩn.

  4. Công cụ chú thích cho phép bạn thêm ghi chú văn bản trực tiếp vào biểu đồ, giúp phân tích kỹ thuật rõ ràng hơn.


  5. Mô hình. Bộ mô hình tiêu chuẩn cho phép bạn đánh dấu mức cao và mức thấp cũng như khoảng cách giữa các mức.

  6. Công cụ dự báo và đo lường có thể được sử dụng để đo khoảng cách biểu đồ, dự đoán chuyển động giá và đánh giá các vị thế giao dịch.

  7. Biểu tượng. Sử dụng nhóm này để phân tích của bạn đa dạng và thông minh hơn. Công cụ trang trí không kém phần quan trọng so với tất cả các công cụ khác. Phần này cho phép bạn vừa có thể thêm các biểu tượng và vừa thêm biểu tượng cảm xúc và thậm chí cả nhãn dán. Bạn có thể chuyển đổi nhóm đối tượng bằng các nút – tab ở cuối menu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng công cụ ở đây.