Các loại biểu đồ


Nền tảng Trading View cho phép phân tích dữ liệu thị trường bằng nhiều loại biểu đồ khác nhau. Thông thường, chúng có thể được chia thành hai loại.

Biểu đồ truyền thống, việc xây dựng phụ thuộc biểu đồ truyền thống vào thời gian:

 • Thanh
 • Nến
 • Nến rỗng
 • Nến khối lượng
 • Đường
 • Đường với đánh dấu
 • Đường bước 
 • Đường kẻ
 • Khu vực
 • Khu vực HLC
 • Đường cơ sở
 • Cao-thấp
 • Volume footprint
 • Time Price Opportunity

Và các biểu đồ, việc xây dựng chỉ phụ thuộc vào thay đổi giá:

 • Heikin Ashi
 • Renko
 • Ngắt dòng
 • kagi
 • Điểm & hình
 • Phạm vi

Có thể chọn loại biểu đồ mong muốn từ trình đơn thả xuống trên thanh công cụ trên cùng.

Có thể thêm các loại biểu đồ được sử dụng thường xuyên vào mục yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng ngôi sao. Các loại biểu đồ yêu thích được hiển thị trên thanh công cụ trên cùng và có sẵn để chuyển đổi nhanh chóng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin hữu ích về các loại biểu đồ tại đây.