Chỉ báo

Nền tảng TradingView cung cấp một loạt các chỉ số cho cả phân tích dữ liệu thị trường kỹ thuật và cơ bản. Để mở menu lựa chọn chỉ báo, hãy nhấp vào nút Chỉ báo trên thanh công cụ trên cùng.

Tab Kỹ thuật chứa các chỉ số để phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo này được chia thành bốn tiểu thể loại:

  • Chỉ báo
  • Chiến lược
  • Hồ sơ
  • Mô hình

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các chỉ báo kỹ thuật ở đây.

Tab Tài chính chứa các chỉ báo được thiết kế để phân tích cơ bản. Các chỉ báo cũng được chia thành các tiểu thể loại:

  • Báo cáo thu nhập
  • Bảng cân đối kế toán
  • Dòng tiền
  • Số liệu thống kê

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các chỉ báo kỹ thuật ở đây.

Tab Tập lệnh Cộng đồng chứa các chỉ báo được tạo bằng Pine Script bởi những người dùng khác.

Tab Tập lệnh của tôi dùng để lưu trữ các chỉ báo do bạn viết.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Pine Script ở đây.

Các chỉ số được sử dụng thường xuyên có thể được thêm vào mục yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng ngôi sao. Các chỉ báo yêu thích được hiển thị trong tab Yêu thích.