Mức cao nhất mọi thời đại

“Mức cao nhất mọi thời đại” là gì?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) đề cập đến mức giá hoặc giá trị cao nhất mà một loại tiền điện tử cụ thể từng đạt được trong lịch sử giao dịch.

Tại sao mức cao nhất mọi thời đại lại quan trọng?

Tâm lý thị trường: ATH có thể đóng vai trò là chỉ báo về tâm lý thị trường. Khi một loại tiền điện tử phá vỡ ATH trước đó, điều đó cho thấy rằng có nhu cầu mạnh mẽ và tâm lý tích cực xung quanh tài sản cụ thể đó. Điều này có thể dẫn đến tăng áp lực mua và tăng giá hơn nữa.

Các mức kháng cự: Sau khi đạt đến ATH, tiền điện tử thường gặp phải ngưỡng kháng cự vì một số nhà đầu tư có thể chọn bán phần nắm giữ của họ, thu lợi nhuận hoặc cắt lỗ. Các mức kháng cự này có thể đóng vai trò là rào cản đối với việc tăng giá hơn nữa và các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ chúng để đánh giá các biến động giá tiềm năng.

Tham chiếu lịch sử: ATH đóng vai trò là điểm tham chiếu lịch sử cho các nhà giao dịch, nhà phân tích và nhà nghiên cứu. Nó cho phép họ phân tích hiệu suất trong quá khứ của tiền điện tử, nghiên cứu xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên biến động giá lịch sử.