Quy mô hợp đồng

"Quy mô hợp đồng" là gì?

Quy mô hợp đồng là số lượng tiêu chuẩn hóa của tài sản cơ sở được chỉ định trong mỗi hợp đồng tương lai. Quy mô hợp đồng đại diện cho số lượng tài sản sẽ được mua hoặc bán khi hợp đồng tương lai được giao dịch.

Tại sao Quy mô hợp đồng lại quan trọng?

Tiêu chuẩn hóa: Hợp đồng tương lai là công cụ tài chính được tiêu chuẩn hóa giao dịch trên các sàn giao dịch. Quy mô hợp đồng đảm bảo tính đồng nhất và nhất quán trong tất cả các hợp đồng đối với một tài sản cụ thể. Quy mô hợp đồng cho phép các nhà giao dịch biết số lượng tài sản họ đang mua hoặc bán khi họ tham gia hợp đồng tương lai.

Quản lý rủi ro và tính toán đòn bẩy: Quy mô hợp đồng đóng một vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro. Vì các hợp đồng tương lai có quy mô hợp đồng cố định nên các nhà giao dịch có thể tính toán chính xác mức độ rủi ro và rủi ro tiềm ẩn của họ. Họ có thể xác định tổng giá trị vị thế của mình và đánh giá tác động của biến động giá đối với vốn giao dịch của họ. Giao dịch tương lai thường liên quan đến đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Quy mô hợp đồng là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán tỷ lệ đòn bẩy. Bằng cách so sánh quy mô hợp đồng với yêu cầu ký quỹ (số vốn ban đầu cần thiết để vào một vị thế tương lai), các nhà giao dịch có thể đánh giá mức đòn bẩy mà họ đang sử dụng và mức tăng hoặc giảm tiềm năng của lãi hoặc lỗ.

Tính thanh khoản: Quy mô hợp đồng có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường kỳ hạn. Các hợp đồng có quy mô lớn hơn có xu hướng thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn và những người tham gia thị trường lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng tính thanh khoản, chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ hơn và điều kiện giao dịch suôn sẻ hơn.