Giá đóng cửa trước đó

"Giá đóng cửa trước đó" là gì?

Thuật ngữ giá đóng cửa trước đó đề cập đến mức giá mà tại đó một công cụ tài chính kết thúc phiên giao dịch vào ngày giao dịch trước đó. Giá đóng cửa trước đó đại diện cho giá giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa.

Tại sao Giá đóng cửa trước đó lại quan trọng?

Mô hình giá: Các nhà giao dịch phân tích các mô hình và xu hướng giá để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Giá đóng cửa trước đó là điểm dữ liệu cần thiết để xác định các mô hình như khoảng cách (khi giá mở hiện tại khác biệt đáng kể so với giá đóng trước đó) hoặc các mô hình tiếp tục (khi giá tiếp tục xu hướng từ giá đóng trước đó). Những mô hình này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các biến động giá tiềm năng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng mà tại đó một cổ phiếu có xu hướng gặp áp lực mua hoặc bán. Mức đóng cửa trước đó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, vì các nhà giao dịch thường quan sát cách giá hoạt động xung quanh điểm này. Nếu một cổ phiếu liên tục không vượt lên trên mức đóng cửa trước đó, điều đó có thể cho thấy mức kháng cự mạnh. Ngược lại, nếu nó liên tục tìm thấy hỗ trợ gần mức đóng cửa trước đó, thì nó có thể gợi ý mức độ quan tâm mua.

Đánh giá mức độ biến động: Mức độ biến động đo lường mức độ biến động giá của một công cụ tài chính. Bằng cách so sánh giá hiện tại với giá đóng cửa trước đó, các nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ biến động của một tài sản. Nếu giá hiện tại khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa trước đó, điều đó có thể cho thấy mức độ biến động cao hơn, điều này có thể mang lại cả cơ hội và rủi ro cho các nhà giao dịch.