Giá mở cửa

"Giá mở cửa" là gì?

Thuật ngữ giá mở cửa dùng để chỉ mức giá mà một công cụ tài chính bắt đầu giao dịch khi bắt đầu phiên giao dịch. Đó là giá giao dịch đầu tiên trong ngày khi thị trường mở cửa.

Tại sao Giá mở cửa lại quan trọng?

Tâm lý thị trường và khám phá giá: Giá mở cửa phản ánh tâm lý ban đầu của những người tham gia thị trường. Giá mở cửa có thể cho biết mức độ nhiệt tình hoặc thận trọng của các nhà giao dịch khi bắt đầu phiên giao dịch. Giá mở cửa ở mức cao hơn cho thấy tâm lý tích cực, trong khi giá mở cửa mở thấp hơn biểu thị tâm lý tiêu cực. Các giao dịch ban đầu tại thời điểm mở cửa cũng giúp thiết lập điểm bắt đầu cho phạm vi giao dịch trong ngày.

Phân tích Khoảng cách: Khoảng cách xảy ra khi có sự khác biệt đáng kể giữa giá đóng cửa trước đó và giá mở cửa. Các nhà giao dịch phân tích những khoảng trống này để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đánh giá đà thị trường. Ví dụ: khoảng cách hướng lên (trong đó giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó) có thể cho thấy tin tức tích cực hoặc lực mua mạnh, trong khi một khoảng trống giá giảm (trong đó giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó) có thể cho thấy tin tức tiêu cực hoặc áp lực bán.

Đánh giá mức độ biến động: Chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và giá mở cửa có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ biến động trên thị trường. Một sự khác biệt đáng kể cho thấy sự biến động cao hơn, cho thấy khả năng biến động giá và cơ hội giao dịch lớn hơn.

Chiến lược giao dịch: Một số nhà giao dịch sử dụng các chiến lược cụ thể dựa trên giá mở cửa. Chẳng hạn, có những chiến lược nhằm mục đích tận dụng đà giá quan sát được khi mở cửa, chẳng hạn như giao dịch đột phá hoặc chiến lược mờ dần đặt cược vào sự đảo chiều sau khi mở cửa.