Phạm vi ngày

"Phạm vi ngày" là gì?

Phạm vi ngày của thuật ngữ đề cập đến chênh lệch giữa giá thấp nhất và cao nhất mà tại đó một công cụ tài chính đã được giao dịch trong một phiên giao dịch cụ thể. Phạm vi  ngày thể hiện phạm vi giá mà tài sản đã dao động trong suốt cả ngày.

Tại sao phạm vi Ngày lại quan trọng?

Đánh giá mức độ biến động: Phạm vi trong ngày cung cấp thông tin chuyên sâu về mức độ biến động giá trong một phiên giao dịch. Phạm vi rộng cho thấy mức độ biến động cao hơn, cho thấy biến động giá lớn hơn và có nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Điểm đột phá và điểm phá vỡ: Điểm đột phá và điểm phá vỡ xảy ra khi giá lần lượt di chuyển trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch theo dõi phạm vi trong ngày để xác định các điểm phá vỡ hoặc phá vỡ tiềm năng. Nếu giá vượt ra khỏi phạm vi trong ngày, thì điều này có thể báo hiệu một động thái tăng giá, trong khi nỗ lực đột phá cho thấy động thái giảm giá. Mặt khác, phạm vi trong ngày cũng có thể biểu thị việc hợp nhất giá, trong đó giá duy trì trong một phạm vi tương đối hẹp trong một thời gian dài.

Chiến lược giao dịch: Các nhà giao dịch sử dụng phạm vi trong ngày để xác định các mức thích hợp để đặt các lệnh cắt lỗ nhằm hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và các lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận. Các mức này thường được đặt ngoài phạm vi trong ngày để tính đến các biến động về giá và cung cấp một bộ đệm chống lại tiếng ồn của thị trường. Một số chiến lược giao dịch, chẳng hạn như giao dịch theo phạm vi hoặc chiến lược đảo chiều trung bình, được thiết kế đặc biệt để tận dụng lợi thế của phạm vi trong ngày. Các thương nhân sử dụng các chiến lược này nhằm mục đích mua gần mức thấp nhất của phạm vi và bán gần mức cao nhất, hy vọng giá sẽ quay trở lại mức trung bình.