Ngày quyết toán

Ngày quyết toán là gì?

Ngày quyết toán trong hợp đồng tương lai là ngày mà các nghĩa vụ của hợp đồng tương lai được thanh toán. Đó là ngày mà việc trao đổi tiền cuối cùng và giao tài sản cơ sở, nếu có, diễn ra giữa người mua và người bán hợp đồng tương lai.

Tại sao Ngày quyết toán lại quan trọng?

Ở hầu hết các thị trường tương lai, ngày thanh toán diễn ra vào cuối tháng hết hạn của hợp đồng. Ngày thanh toán cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch và các quy tắc điều chỉnh hợp đồng tương lai.

Có hai loại phương thức thanh toán trong giao dịch tương lai:

  1. Quyết toán bằng tiền mặt: Một số hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa là không có việc chuyển giao tài sản cơ bản trên thực tế. Vào ngày thanh toán, hợp đồng được thanh toán bằng cách trao đổi khoản chênh lệch tiền mặt giữa giá ban đầu của hợp đồng và giá thanh toán cuối cùng của nó. Giá thanh toán cuối cùng thường được xác định dựa trên giá tham chiếu hoặc chỉ số, chẳng hạn như giá thị trường hoặc giá giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian xác định.
  2. Giao hàng thực tế: Một số hợp đồng tương lai liên quan đến việc giao thực tế tài sản cơ sở khi hết hạn. Đối với các hợp đồng này, ngày thanh toán là khi việc giao tài sản vật chất diễn ra. Người mua sở hữu tài sản và người bán giao tài sản theo các điều khoản và thông số kỹ thuật được nêu trong hợp đồng.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư là phải biết ngày quyết toán cho các hợp đồng tương lai mà họ nắm giữ hoặc có ý định giao dịch. Tùy thuộc vào chiến lược và ý định giao dịch của họ, họ có thể cần thực hiện hành động thích hợp trước hoặc vào ngày quy toán, chẳng hạn như đóng các vị thế, chuyển sang hợp đồng tiếp theo hoặc sắp xếp giao hàng thực tế.

Ngày quyết toán đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn tất các hợp đồng tương lai và đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. Ngày quyết toán cung cấp sự rõ ràng và khép kín cho các nhà giao dịch, đồng thời giúp duy trì tính toàn vẹn và hiệu quả của thị trường kỳ hạn.