Tôi có thể đặt Lệnh Xu hướng không?

Rất tiếc, trong khuôn khổ tích hợp hiện tại của chúng tôi với Tradovate, Lệnh Xu hướng không khả dụng. Chúng tôi có thể xem xét triển khai lệnh này cùng với nhà môi giới. Nhớ luôn theo dõi nhé!