Cách thực hiện đóng một phần?

Chỉ có thể thực hiện đóng một phần khi chế độ “Đặt lệnh tức thì” bị tắt. Để tắt tính năng này, bạn cần mở Cài đặt trên thanh công cụ phía trên → Giao dịch:

Sau khi nhấp vào dấu “X” để đóng một vị trí, hãy chọn “đóng một phần” trong cửa sổ bật lên xác nhận và chọn số lượng đơn vị:

Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả tài khoản nhà môi giới hỗ trợ đóng một phần. Nếu tính năng này không được hỗ trợ, tùy chọn này sẽ xuất hiện trên màn hình bật lên xác nhận.