Hợp đồng

Nói đến địa chỉ hợp đồng thông minh duy nhất được liên kết với mã thông báo trên một chuỗi khối cụ thể. Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận tự thực hiện được mã hóa trên chuỗi khối và địa chỉ hợp đồng cho phép người dùng tương tác và thực hiện các chức năng khác nhau với mã thông báo, chẳng hạn như chuyển, đặt cược hoặc tham gia vào các ứng dụng phi tập trung (dApp) được xây dựng trên nền tảng chuỗi khối.