Trang web

Trang web chính thức của một loại tiền điện tử hoặc dự án đóng vai trò là trung tâm thông tin và cập nhật. Trang web cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về mục đích, tính năng, trường hợp sử dụng, chi tiết kỹ thuật, thành viên nhóm, lộ trình, quan hệ đối tác và sự tham gia của cộng đồng của dự án. Trang web thường hoạt động như nguồn thông tin chính cho các nhà đầu tư, nhà phát triển và người dùng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về dự án.