Cộng đồng

Cộng đồng bao gồm mạng lưới các cá nhân, người dùng, lập trình viên và những người đam mê tham gia vào một loại tiền điện tử hoặc dự án cụ thể. Cộng đồng bao gồm các kênh cộng đồng chính thức, diễn đàn, nhóm truyền thông xã hội và nền tảng truyền thông nơi các thành viên cộng đồng tương tác, chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi, thảo luận về cập nhật dự án, tham gia vào các quyết định quản trị và cung cấp phản hồi. Các cộng đồng mạnh mẽ và tích cực góp phần vào sự phát triển, áp dụng và thành công của một loại tiền điện tử hoặc dự án.