Cách kết nối hoặc đăng xuất khỏi tài khoản nhà môi giới của mình trong ứng dụng trên thiết bị di động?

Để kết nối với nhà môi giới trong ứng dụng trên thiết bị di động:

  • mở tab biểu đồ;
  • Mở mục Thêm bằng cách nhấp vào ba dấm chấm;
  • chọn Kết nối với nhà môi giới

Để đăng xuất khỏi nhà môi giới trong ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  • mở Trình quản lý tài khoản bằng cách nhấn vào biểu tượng của nhà môi giới trên biểu đồ;
  • mở menu giao dịch ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển đã mở;
  • chọn tùy chọn Đăng xuất