Tôi tìm thấy các vị thế và lệnh của mình ở đâu trên ứng dụng dành cho thiết bị di động?

Bạn có thể kiểm tra các vị thế, lệnh hiện tại và thông tin hữu ích có sẵn khác (ví dụ: Số dư tài khoản) trong bảng điều khiển giao dịch.

Để làm điều này, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của nhà môi giới được hiển thị trên biểu đồ: