Cách đặt lệnh trên ứng dụng dành cho thiết bị di động?

Có thể đặt lệnh bằng tùy chọn Chế độ đặt lệnh tức thì được bật và tắt. Để chuyển đổi cài đặt này, hãy nhấn vào ba dấu chấm ở góc dưới bên phải, mở hộp thoại Cài đặt biểu đồ và chọn tab Giao dịch:

Nếu chế độ Đặt lệnh tức thì được bật, các lệnh sẽ được đặt bỏ qua bảng đặt lệnh, sau khi bạn nhấn vào nút Mua/Bán. Bạn cũng có thể kích hoạt chế độ này trong phần cài đặt giao dịch.

Menu ngữ cảnh không được hỗ trợ trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nút Plus trên thang giá để đặt các lệnh đang chờ xử lý.

Để bật nút Plus, hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng:

Sau đó, chọn mức giá trên thang đo và nhấn vào nút Plus để chọn loại lệnh từ menu. Nếu bạn chọn tùy chọn Tạo lệnh mới…, bảng điều khiển sẽ được mở ra.

Trong trường hợp chế độ Đặt lệnh tức thì bị tắt, bảng điều khiển lệnh sẽ được mở sau khi nhấn vào nút Mua/Bán hoặc chọn lệnh chờ thông qua menu nút Plus.

Để sửa đổi thứ tự trên biểu đồ, vui lòng nhấn vào lệnh để chọn trước rồi kéo các lệnh: