TVC viết tắt của chữ gì trong mã công cụ?

Trên nền tảng của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy các công cụ có tiền tố TVC:. Tiền tố này không biểu thị cho bất kỳ sàn giao dịch nào mà là viết tắt của TradingView Charts, có nghĩa là dữ liệu do TradingView tính toán. Chúng tôi lấy dữ liệu để tính toán từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi xử lý, chúng tôi hiển thị dữ liệu đó miễn phí trên biểu đồ theo thời gian thực.

Các mã giao dịch có tiền tố TVC: thường là CFD và các công cụ dựa trên các công cụ phổ biến khác, chẳng hạn như chỉ số và hàng hóa: chỉ số đô la Mỹ, S&P 500, vàng, v.v. Mặc dù biểu đồ của các công cụ gốc và biểu đồ TVC trông giống nhau, nhưng so sánh hai loại này không chính xác vì có các nguồn dữ liệu khác nhau.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã giao dịch TVC có sẵn trong phần tìm kiếm ký hiệu: chỉ cần nhập tiền tố TVC: vào trường tìm kiếm:

Nếu bạn quan tâm đến chỉ số, hãy chọn tab tương ứng:

Ngoài ra, TradingView còn cung cấp TVC trái phiếu chính phủ từ Refinitiv. Bạn có thể tìm thấy các TVC này trên tab Trái phiếu:

Lưu ý rằng các công cụ có tiền tố TVC: khác với các công cụ tương ứng của các sàn giao dịch và nhà cung cấp dữ liệu khác. Ví dụ: đối với các công cụ cụ TVC:SPX và TVC:DJI, chúng tôi có các cặp SP:SPX và DJ:DJI tương ứng. Biểu đồ của các cặp này giống hệt nhau và dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, các cặp này khác nhau ở chỗ các trang của công cụ SP: và DJ: có dữ liệu khối lượng, tức là tổng khối lượng các thành phần của các công cụ này.