Tại sao dữ liệu lịch sử trên biểu đồ FX_IDC:EURUSD lại có từ năm 1971?

Đối với biểu đồ cặp tiền tệ EURUSD trên TradingView, dữ liệu lịch sử bắt đầu từ năm 1971, điều này thường khiến người dùng ngạc nhiên khi nhớ ra rằng đồng euro, với tư cách là một loại tiền tệ đã được đưa vào lưu thông phi tiền mặt vào ngày 1 tháng 1 năm 1999 và sau đó, 3 năm sau, tiền giấy và tiền xu xuất hiện . Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử trên biểu đồ là hợp pháp và hoàn toàn chính xác, vì đồng euro đã thay thế Đơn vị Tiền tệ Châu Âu (ECU) tồn tại từ năm 1979 đến năm 1998 theo tỷ lệ 1:1. Tên này bắt nguồn từ Đơn vị Tiền tệ Châu Âu và đồng tiền Pháp thời trung cổ được gọi là ecu.

ECU không phải là đồng tiền đầu tiên mà người ta mong muốn tạo ra một loại tiền tệ châu Âu duy nhất. Năm 1958, sau khi Liên minh Châu Âu được thành lập, các quốc gia tham gia đã thiết lập một chế độ đặc biệt cho hoạt động của tiền tệ, bao hàm tính kỷ luật lẫn nhau cao hơn chế độ được thiết lập trong khuôn khổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế dành cho tất cả các quốc gia thành viên của tổ chức quốc tế này. Không giống như tất cả các quốc gia thành viên IMF khác cho phép đồng tiền quốc gia chênh lệch so với đồng đô la Mỹ trong khoảng ±1%, sáu quốc gia Thị trường chung đã đồng ý hạn chế biến động tiền tệ của mình trong khoảng ±0,75%. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1971, tại Washington, nhóm 10 quốc gia đã ký kết Hiệp định Smithsonian, theo đó giá trị danh nghĩa của nhiều loại tiền tệ được thay đổi, quan trọng nhất là giới hạn biến động tiền tệ được tăng lên 2,25% theo cả hai hướng, do đó đảm bảo mức độ biến động tối đa có thể (4,5%). Điều này được gọi là đường hầm tiền tệ.

Năm 1972 tại Basel, 6 trong số 9 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã ký một thỏa thuận nhằm giảm một nửa giới hạn biến động tiền tệ theo cả hai hướng so với tỷ giá ngang giá cố định đã được thiết lập, từ đó được gọi là con rắn trong đường hầm hoặc ECS, viết tắt của Con rắn Tiền tệ Châu Âu. Tình trạng biến động của đồng tiền Châu Âu của các quốc gia tham gia ký kết thỏa thuận này tạo nên dữ liệu lịch sử trên biểu đồ trên TradingView cho đến năm 1975.

Năm 1975 là năm thành lập Đơn vị Kế toán Châu Âu, EUA là viết tắt của Đơn vị Kế toán Châu Âu. EUA hoạt động cho đến năm 1978 và được thay thế bằng ECU được đề cập ngay từ đầu bài viết này với tỷ lệ 1:1.

Nói cách khác, trình tự thời gian phát triển của đồng tiền châu Âu như sau:

  • từ năm 1999 đến nay - đồng euro
  • 1979-1998 - ECU (Đơn vị tiền tệ Châu Âu)
  • 1975-1978 - EUA (Đơn vị Kế toán Châu Âu)
  • 1971-1974 - ECS (Con rắn Tiền tệ châu Âu)