Các vấn đề kết nối ở Việt Nam

Một số người dùng có thể gặp vấn đề khi truy cập ứng dụng tiếng Việt. Để xử lý vấn đề này, bạn cần thay đổi cài đặt DNS trên thiết bị của mình.

Android

Bước 1: Truy cập Cài đặt -> Mạng & Internet

Bước 2: Chọn phần DNS Riêng tư

Bước 3: Thiết lập địa chỉ DNS:

Google DNS: dns.google

Cloudflare DNS: one.one.one.one


iOS

Bước 1: Truy cập Cài đặt -> Wi-Fi

Bước 2: Nhấn vào cài đặt (i) của mạng đã kết nối

Bước 3: Chọn phần Cấu hình DNS

Bước 4: Thiết lập địa chỉ DNS thủ công:
Google DNS: 8.8.8.8

Cloudflare DNS: 1.1.1.1

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng:
https://apps.apple.com/us/app/1-1-1-1-faster-internet/id1423538627