Cách sử dụng bảng lệnh và phím tắt bàn phím?

Trong phiên bản mới của Trình soạn thảo Pine (Pine Editor), bạn sẽ tìm thấy nhiều tính năng, lệnh và phím tắt cũng có sẵn trong Visual Code. Bạn có thể xem tất cả bằng bảng lệnh. Bạn có thể mở bảng lệnh bằng nhiều cách:

  • nhấn F1
  • CTRL + SHIFT + P
  • nhấp chuột phải vào trình chỉnh sửa để hiển thị menu bật lên

Bạn có thể cuộn qua bảng lệnh hoặc tìm kiếm lệnh bằng cách nhập từ khóa vào trường tìm kiếm của bảng lệnh:

Ví dụ: tính năng Phóng to/Thu nhỏ/Đặt lại Phông chữ của Trình chỉnh sửa trên bảng lệnh cho phép bạn thay đổi kích thước phông chữ được sử dụng trong mã:

Hãy chú ý đến menu ngữ cảnh, được gọi bằng cách nhấp chuột phải. Menu này chứa các thao tác phổ biến nhất trong trình chỉnh sửa:

Bạn cũng có thể xem các phím tắt phổ biến nhất trong Trung tâm Trợ giúp: