Cách thêm văn bản vào công cụ Kênh?

Bạn có thể thêm văn bản vào các công cụ kênh sau: Kênh song song, Trên/dưới phẳng và Kênh rời rạc.

Để thêm văn bản, hãy làm như sau:

  • Thêm công cụ cần thiết vào biểu đồ.
  • Mở cài đặt công cụ bằng cách nhấp đúp vào đối tượng hoặc nhấp vào nút bánh răng.
  • Chuyển đến tab "Văn bản".
  • Nhập văn bản và nhấp vào OK.

Văn bản được nhập trong phần cài đặt sẽ được hiển thị trên đối tượng trên biểu đồ.

Bên dưới hộp văn bản trong tab cài đặt, bạn có thể thay đổi vị trí và căn chỉnh của văn bản so với các dòng công cụ.