Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí lựa chọn quỹ và chỉ số đặt ra phương pháp lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư. Chúng giúp hệ thống hóa việc lựa chọn tài sản và đảm bảo đầu tư chiến lược. Sự đa dạng của các tiêu chí được liệt kê dưới đây phản ánh các cách tiếp cận khác nhau để hình thành danh mục đầu tư và chỉ số:

 • Không có AMT: ưu tiên trái phiếu đô thị được miễn Thuế tối thiểu thay thế của Hoa Kỳ.
 • Beta: xem xét rủi ro hệ thống của chứng khoán so với chuẩn.
 • Ủy ban: dựa vào quyết định của một cá nhân hoặc một nhóm.
 • Hạ bậc tín dụng: nhắm đến việc hạ xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp từ mức đầu tư xuống mức lợi suất cao.
 • Xếp hạng tín nhiệm: tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp được các tổ chức thương mại xếp hạng.
 • Biên lai lưu ký: chỉ bao gồm biên lai lưu ký.
 • Đồng tiền của thị trường phát triển: lựa chọn trái phiếu có mệnh giá bằng tiền tệ của các nước phát triển.
 • Phân phối: thích quan hệ đối tác hạn chế với lợi nhuận phân phối cụ thể.
 • Cổ tức: các yếu tố trong cổ tức được trả bởi các công ty.
 • Thu nhập: xem xét mức thu nhập của công ty.
 • Được niêm yết trên sàn giao dịch: liên quan đến chứng khoán được niêm yết trên một sàn giao dịch cụ thể (được niêm yết ở Hồng Kông, được niêm yết trên NASDAQ).
 • Tài chính: nêu bật trái phiếu từ lĩnh vực tài chính.
 • Cố định: đề cập đến chứng khoán không thay đổi trong danh mục đầu tư.
 • Cơ bản: sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của công ty.
 • Lãi suất: nhấn mạnh đến tiền tệ của các quốc gia có mức lãi suất cụ thể.
 • Tính thanh khoản: cân nhắc chứng khoán dựa trên tính thanh khoản của chúng.
 • Vốn hóa thị trường: kết hợp vốn hóa thị trường, tính thanh khoản và giới hạn có thể có.
 • Giá trị thị trường: dựa trên giá trị thị trường của chứng khoán nợ.
 • Kỳ hạn: tập trung vào ngày đáo hạn của chứng khoán.
 • Động lượng: lựa chọn dựa trên xu hướng giá lịch sử.
 • Đa yếu tố: kết hợp các yếu tố cơ bản và kỹ thuật.
 • Dựa trên nguyên tắc: áp dụng các nguyên tắc như tiêu chuẩn môi trường, xã hội hoặc quản trị.
 • Độc quyền: sử dụng các quy tắc hoặc quy trình duy nhất, có thể thông qua quản lý tích cực.
 • Doanh thu: các yếu tố trong doanh thu từ các ngành hoặc khu vực cụ thể.
 • Được đảm bảo bằng doanh thu: chọn trái phiếu đô thị được hỗ trợ bởi doanh thu dự án cụ thể.
 • Mua lại cổ phiếu: ủng hộ các công ty mua lại cổ phiếu của họ.
 • Tài sản duy nhất: chỉ liên quan đến một chứng khoán hoặc hàng hóa.
 • Kỹ thuật: xem xét biến động giá lịch sử của chứng khoán.
 • Thời gian kể từ khi niêm yết: xem xét ngày IPO hoặc ngày tách ra, bao gồm cả quá trình hình thành SPAC.
 • Trái phiếu bằng đô la Mỹ: ưa thích trái phiếu bằng đô la Mỹ, không phân biệt quốc gia phát hành.
 • Biến động: xem xét mức độ chênh lệch về giá của chứng khoán.