BAYANATBAYANATBAYANAT

BAYANAT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BAYANAT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BAYANAT

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BAYANAT 1.16 B AED, và năm trước đó — 788.34 M AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia