Abu Dhabi National Co. for Building Materials

ADXBILDCO
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BILDCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Abu Dhabi National Co. for Building Materials với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BILDCO là 48.9M AED.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬