HILY HOLDING PJSCHILY HOLDING PJSCHILY HOLDING PJSC

HILY HOLDING PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HILY HOLDING PJSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HILY HOLDING PJSC 146.25 M AED, và năm trước đó — 123.50 M AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia