Akropolis

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Akropolis

Các thị trường nơi mà Akropolis được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Akropolis trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAKRO dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AKROUSDTAkropolis / TetherKUCOIN0.0057168−0.19%59.441K−27.13%0.00577800.00564698.46M
Bán
AKROUSDTAkropolis / USDTMEXC0.005736+0.35%45.243K−29.05%0.0057910.0056546.386M
Bán
AKROUSDTAkropolis / Tether USWHITEBIT0.00572−0.17%19.621K−77.75%0.005790.005662.804M
Bán
AKROBTCAkropolis / BitcoinKUCOIN0.0000001500+0.86%1.212K+253.52%0.00000015000.0000001500212.527K
Bán
AKROBTCAkropolis / BitcoinBITTREX0.00000012+0.09%285−19.23%0.000000130.0000001259.415K
Bán
AKROUSDAkropolis / US DollarBITTREX0.00438778−1.10%284+14.56%0.004951660.0043877859.415K
Bán Mạnh
AKROBTCAkropolis / BitcoinPOLONIEX0.00000015000.00%149+28.44%0.00000015000.000000150025.687K
Bán
AKROUSDAkropolis / US DollarPOLONIEX0.0057663300+1.67%149+28.28%0.00580067000.005766330025.687K
Theo dõi
AKROUSDTAkropolis / Tether USDPOLONIEX0.005500−7.38%30.00%0.0055000.005500564
Bán Mạnh
AKROUSDC_98F90BAKROPOLIS / USD COIN on Ethereum (98F90B...2890D4)UNISWAP0.005644+2.53%0.0056440.00550523.324K
Bán
AKROWETH_8CB77EAKROPOLIS / WRAPPED ETHER on Ethereum (8CB77E...BBF076)UNISWAP0.000002730−2.61%0.0000028000.00000273010.141K
Bán
AKROWETH_8CB77E.USDAKROPOLIS / WRAPPED ETHER on Ethereum (8CB77E...BBF076) in USDUNISWAP0.005537−4.07%0.0057720.00553756
Bán Mạnh