Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch

Đây là trang truy cập của bạn để xem tất cả các tài sản tiền điện tử hiện có

Trên200 coins được hiển thị ở đây. Cài đặt mặc định hiển thị giá bằng USD và sắp xếp tài sản tiền điện tử dựa trên vốn hóa thị trường. Nhấp vào nút chuyển USD - BTC để xem giá bằng bitcoin. Các chỉ số chính như giá đóng cửa, tổng số và số lượng tiền có sẵn, khối lượng giao dịch và tỷ lệ phần trăm thay đổi giá đều có sẵn trong nháy mắt. Kiểm tra tab Hiệu suất để phân tích sự biến động và đánh giá hiệu suất của một tài sản tiền điện tử cụ thể bằng cách chọn các khoảng thời gian khác nhau. Nhiều chỉ báo kỹ thuật trong tab Bộ tạo dao động và Theo dõi xu hướng có thể giúp bạn xác định hướng xu hướng và xem tình hình thị trường hiện tại là gì.

        
1076.329B1196.705B56985.9418.888M21.000M36.196B0.01%
557.789B557.789B4704.80118.557M118.557M29.588B1.49%
106.286B106.286B637.20166.801M166.801M2.821B2.23%
52.935B71.505B1.5933.313B45.000B1.838B2.19%
HEX
30.472B111.328B0.18173.411B633.543B15.103M2.28%
28.359B28.359B0.21132.332B132.332B1.823B-0.28%
27.859B49.122B124.46223.846M394.688M1.873B3.39%
24.523B40.872B0.4061.440B102.400B380.073K0.98%
14.728B17.907B213.1769.088M84.000M2.081B2.59%
12.147B26.011B26.01467.010M1.000B1.019B2.82%
11.963B19.031B1.906.286B10.000B553.567M4.99%
10.853B12.049B573.7618.915M21.000M1.110B0.66%
8.566B37.971B140.6360.907M270.000M419.709M2.56%
8.327B10.013B4.561.825B2.194B2.114B-1.82%
7.582B19.705B41.48182.785M475.043M231.312M1.72%
7.444B11.806B375.7819.809M31.416M258.430M-0.27%
7.088B17.899B50.82139.460M352.170M191.234M0.42%
7.018B7.018B54.07129.807M129.807M600.454M0.52%
6.491B17.938B0.3618.093B50.000B111.949M3.17%
Dai
6.474B6.474B1.006.475B6.475B848.654M-0.02%
6.400B10.267B48.73131.336M210.700M744.473M0.81%
6.218B7.811B27.58225.452M283.237M427.838M0.22%
5.998B6.420B57066.26105.110K112.501K27.711M0.09%
5.602B6.988B2.202.545B3.175B499.608M2.92%
4.916B8.670B8.67567.017M1.000B193.546M-0.99%
4.422B22.334B0.636.977B35.240B1.068B2.14%
4.269B4.269B236.6418.039M18.039M276.319M-0.72%
4.053B8.762B39.29103.152M223.000M34.471M0.51%
3.954B16.792B1.562.528B10.735B50.372M5.55%
3.947B3.947B1.422.780B2.780B97.517M-2.21%
3.934B17.248B12.51314.343M1.378B145.499M0.33%
EOS
3.926B4.201B4.04972.667M1.041B823.114M0.99%
3.701B3.829B2.791.328B1.375B476.521M0.60%
3.562B4.254B265.8613.397M16.000M333.641M3.53%
3.347B3.814B395.188.470M9.651M177.666M0.82%
3.145B3.145B0.00990.000B990.000B447.317M0.21%
3.047B3.096B3079.00989.630K1.006M216.001M0.70%
3.011B3.590B3.59838.604M1.000B410.582M2.44%
2.888B3.345B0.2511.450B13.263B116.026M-0.01%
2.869B3.186B151.7118.912M21.000M175.510M0.79%
NEO
2.679B3.798B37.9870.539M100.000M237.051M1.22%
2.657B16.777B16.78158.391M1.000B58.316M-0.12%
2.621B3.915B0.445.952B8.889B373.310M0.28%
Amp
2.497B5.471B0.0642.228B92.548B54.652M-2.94%
2.342B2.353B1.571.493B1.500B739.501M7.79%
2.283B17.397B5.27433.473M3.303B485.760M3.91%
2.083B2.138B0.01173.037B177.619B207.669M0.23%
2.002B3.956B59.9533.395M66.000M64.885M0.44%
1.889B5.145B5.14367.204M1.000B63.008M-0.68%
1.888B3.412B180.5010.459M18.900M297.950M0.26%
1.750B2.826B282.606.192M10.000M102.443M1.50%
1.658B2.910B20.3481.537M143.088M396.889K3.44%
1.575B2.812B2.81560.000M1.000B19.381M0.44%
1.549B4.861B9.72159.309M500.000M121.182M-0.21%
1.475B1.546B0.159.541B10.000B70.240M0.52%
1.445B2.240B106.6813.546M21.000M8.189M1.79%
1.403B3.753B4.55308.182M824.105M73.833M-0.01%
1.390B6.864B68.6420.245M100.000M322.994M-1.70%
1.348B4.773B2.39564.971M2.000B5.849M0.68%
1.348B2.399B114.2411.796M21.000M143.621M-2.08%
1.265B2.648B2.48509.912M1.067B43.344M8.05%
1.220B1.495B0.158.163B10.000B212.705M0.89%
1.208B1.208B8.61140.245M140.245M797.526M-0.32%
1.192B18.547B1854.70642.819K10.000M149.934M0.20%
1.190B1.408B1.76676.850M800.460M59.838M0.67%
1.163B14.560B14.5679.853M1.000B2.854B15.51%
1.115B1.207B52.6821.165M22.907M58.772M0.60%
1.088B3.114B0.313.493B10.000B178.625M2.41%
1.086B3.658B14.6374.218M250.000M1.615M4.31%
0x
990.067M1.171B1.17845.496M1.000B97.129M-0.73%
974.841M1.169B55.6617.514M21.000M19.759M0.19%
972.852M972.852M2.57378.043M378.043M328.659M-3.64%
972.836M972.836M4.15234.531M234.531M99.077M0.70%
967.217M3.862B3.22300.512M1.200B6.111M0.06%
947.873M2.761B3.97238.864M695.658M5.542M4.53%
902.271M1.085B0.0328.788B34.605B33.705M5.78%
863.603M986.693M0.99875.250M1.000B143.997M0.63%
795.120M8.361B0.174.755B50.000B89.533M0.58%
767.938M1.766B1.25613.099M1.410B364.844M-3.12%
741.200M64.838B340.002.180M190.700M2.166M3.13%
733.484M3.647B0.0418.100B90.000B81.074M1.63%
732.297M732.297M0.731.000B1.000B78.398M3.21%
718.490M2.929B292.882.453M10.000M49.125M-0.56%
718.300M1.013B0.0514.887B21.000B29.787M1.15%
717.753M4.770B477.041.505M10.000M16.162M1.67%
708.016M757.408M4.97142.449M152.387M101.081M-0.47%
699.165M2.285B22.8530.600M100.000M312.780M12.93%
692.532M1.140B0.116.077B10.000B120.971M2.12%
650.160M5.407B3.60180.362M1.500B141.086M1.65%
642.107M3.607B3.61177.992M1.000B26.545M-3.21%
605.345M3.383B0.87695.250M3.885B244.276M0.20%
586.860M1.047B1.75336.217M600.000M19.296M0.40%
581.291M1.332B13.3243.656M100.000M59.745M-1.63%
580.568M797.803M1.60363.854M500.000M7.865M-0.06%
576.653M988.991M0.66874.608M1.500B3.575M0.36%
569.706M880.389M0.76746.114M1.153B75.662M4.70%
565.193M3.055B3.06185.000M1.000B52.741M1.11%
550.109M550.110M0.98561.245M561.246M19.623M-0.05%
549.091M744.614M0.087.300B9.900B188.788M0.86%
546.955M691.767M0.69790.663M1.000B15.571M7.59%
498.794M1.025B1.03486.596M1.000B73.622M2.75%
494.275M1.859B0.471.055B3.969B118.396M19.84%
493.966M498.916M0.0099.008B100.000B54.801M-1.38%
482.474M1.656B16.5629.131M100.000M188.154M-6.87%
466.672M1.670B1.67279.496M1.000B9.939M-1.00%
459.778M2.131B1.13408.520M1.893B74.865M-9.77%
440.150M2.858B3.57123.200M800.000M185.469M-1.47%
438.611M627.276M0.085.382B7.698B41.362M1.43%
437.278M491.279M3.39128.900M144.819M12.704M-3.24%
429.543M962.388M0.96446.330M1.000B30.559M2.40%
418.950M1.306B5.2280.182M250.000M5.655M-4.25%
413.911M952.973M0.48868.672M2.000B145.771M5.28%
411.188M1.058B1.06388.571M1.000B50.405M5.84%
403.579M4.415B0.44914.030M10.000B457.376M3.95%
395.416M1.525B5.0877.807M300.000M9.772M0.18%
393.357M484.185M32.2812.186M15.000M17.326M1.29%
385.939M8.608B8.6144.833M1.000B5.420M4.45%
384.911M17.931B3.59107.333M5.000B10.770M1.13%
383.458M1.062B1.06361.064M1.000B168.886K0.12%
NKN
365.704M522.434M0.52700.000M1.000B18.314M1.82%
363.861M543.076M0.54670.000M1.000B67.702M2.04%
356.944M356.944M0.36998.999M998.999M59.807M0.01%
352.306M352.306M1.98177.809M177.809M40.492M2.13%
347.749M572.709M0.113.036B5.000B3.743M13.57%
347.142M582.472M0.58595.980M1.000B61.349M0.18%
345.265M1.108B319.371.081M3.470M2.906K-1.76%
344.928M383.485M0.065.899B6.558B4.547M3.42%
344.397M498.627M0.50690.690M1.000B62.899M1.05%
340.475M509.791M1.76193.529M289.771M53.467M1.83%
335.077M604.391M386.70866.503K1.563M63.245M0.70%
327.031M368.253M1.75186.493M210.000M3.492M0.90%
325.679M325.679M0.271.200B1.200B4.576M16.34%
324.404M929.292M0.093.491B10.000B85.409M1.73%
319.660M319.660M1784.40179.141K179.141K26.398M0.95%
316.708M316.708M0.271.152B1.152B11.608M-1.64%
308.000M525.532M1.33231.701M395.345M10.388M-3.67%
298.784M1.123B1.12266.077M1.000B13.165M-0.45%
295.204M555.213M26.4411.166M21.000M22.808M0.42%
290.393M1.790B17.9216.209M99.899M8.347M0.70%
274.520M780.069M7.8035.192M100.000M75.832M1.00%
268.682M2.789B132.822.023M21.000M63.555M5.11%
256.826M797.719M7.9832.195M100.000M30.840M0.43%
Ark
252.671M305.313M1.89133.471M161.279M11.314M0.28%
252.101M295.633M0.0117.908B21.000B2.519M1.83%
247.140M720.520M0.201.267B3.694B1.959M0.21%
245.256M1.100B0.112.230B10.000B9.672M-3.97%
244.020M244.020M22.1811.000M11.000M19.301M1.01%
242.345M826.976M2.13113.861M388.539M1.709M-1.99%
240.610M399.539M0.40602.220M1.000B95.913M-1.90%
236.957M442.647M40.245.889M11.000M12.582M0.66%
Tải thêm