Flexible Solutions International Inc
FSI Arca

FSI
Flexible Solutions International Inc Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FSI financial statements

Tóm tắt tài chính của Flexible Solutions International Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FSI là 42.529M. EPS TTM của công ty là 0.26, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 13.42. Ngày thu nhập tiếp theo Flexible Solutions International Inc là 18 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền