ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury

TBT NYSE Arca
TBT
ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

phân tích kỹ thuật TBT

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.