AVADA GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AVD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AVADA GROUP LIMITED

Doanh thu của AVADA GROUP LIMITED trong năm ngoái lên tới 183.20 M AUD, phần lớn trong số đó — 100.07 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Queensland Traffic Management, năm trước mang lại 49.46 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AVADA GROUP LIMITED 174.81 M AUD, và năm trước đó — 72.93 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia