CAPITOL HEALTH LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CAJ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAPITOL HEALTH LIMITED

Doanh thu của CAPITOL HEALTH LIMITED trong năm ngoái lên tới 209.60 M AUD, phần lớn trong số đó — 208.50 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Diagnostic Imaging Services, năm trước mang lại 184.09 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAPITOL HEALTH LIMITED 209.59 M AUD, và năm trước đó — 184.16 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia