REDFLOW LIMITEDREDFLOW LIMITEDREDFLOW LIMITED

REDFLOW LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RFX nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của REDFLOW LIMITED

Tổng tài sản của RFX trong H1 24 là 16.87 M AUD, tăng 21.34% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 97.66% trong H1 24 tới 9.47 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY